Egyptin myytit ja legendat

/
/
/
857 Views

Muinaisen Egyptin mytologia on hyvin laaja käsite asioista, joihin Egyptin uskomusperinne perustui ennen kristinuskon ja islamin saapumista. Se sisältää monia erilaisia myyttejä, uskomuksia ja legendoja, joita ei voida suoranaisesti katsoa yhtenä kokonaisuutena, vaan ne olivat hyvin paikkakohtaisia. Ne myös muuttuivat koko ajan elävän elämän myötä ja muotoituivat omiin paikallisiin uskomuksiinsa.

Jumalat kuuluivat olennaisena osana muinaiseen Egyptiin. Jumalilla oli erilaisia tehtäviä ja tarkoituksia. Ne olivat hyvin maanläheisiä ja konkreettisesti läsnä ihmisten elämässä. Jumalia ei ajateltu kovin monimutkaisesti vaikeatajuisia abstrakteja käsitteitä ja tähtitiedettä käyttäen, vaan ne olivat elossa jopa erilaisissa kuvissa ja tauluissa, joita ihmiset palvoivat ja joille he myös uhrasivat.

Egyptiläiset uskoivat, että maassa eli kolme erilaista olioryhmää. Näitä olivat elävät tavalliset ihmiset, jumalat ja esi-isien henkiä, joita kutsuttiin akh-hengiksi. Jotta akh-henget pystyivät jäämään elämään tavallisen kansan keskuuteen, piti ihmisen kuolemanjälkeistä elämää turvata parhaalla mahdollisella tavalla. Näin keksittiin muumiointi, joka kehittyi aikojen saatossa erittäin hyväksi menetelmäksi säilyttää ruumis hyvässä kunnossa.

Muumioinnin tarkoitus oli pyrkiä turvaamaan ihmisen kuolemanjälkeinen elämä. Uskomuksen mukaan viisi eri elementtiä hallitsivat ihmistä ja ne olivat keho, varjo, kaksi sielua ja nimi. Jotta ihmisen kuolemanjälkeinen elämä jatkuisi, tuli kaikkien näiden elementtien olemassaolo turvata. Kehon säilyminen oli kuitenkin kaikkein haastavinta, minkä takia käyttöön otettiin muumiointi.

Nimellä oli erittäin suuri vaikutus ihmisen säilymiseen. Haudatessa nimeä kirjoitettiinkin useampaan kohtaan hautakiveä ja se mainittiin monessa eri paikassa, jotta kuolemanjälkeinen elämä jatkuisi. Jos nimi poistui, uskottiin myös ihmisen painuvan unohduksiin. Toiset ihmiset haluttiin poistaa kokonaan, joten nimiä raapustettiin pois tarkoituksella, jotta hankalat persoonat eivät jäisi elämään.

rituaali-

Ba ja Ka olivat ihmisen kaksi sielua. Bata piti ihmisen kuoleman jälkeen lahjoa ja suorittaa rituaaleja, jotta se ei jättäisi ihmisen ruumista. Ka irtautui ruumiista ja jatkoi elämäänsä muualla. Ihmisen kuolemanjälkeiseen elämään uskottiin niin paljon, että ruumista kunnioitettiin erilaisin keinoin sen haudassa. Kuolleiden uskottiin auttavan maan päällä eläviä ihmisiä ja siksi niitä tuli kohdella hyvin.

Kuolemanjälkeinen elämä oli aivan oma lukunsa muinaisessa Egyptissä. Vainajan elämä punnittiin kuoleman jälkeen ja varmistettiin, että hän oli elänyt jumalten tahdon mukaisesti. Usein omaiset toivat vainajan haudalle erilaisia lahjoja, kuten ruokaa, josta vainaja ensin imi itselleen kaiken energian ja se voitiin sen jälkeen palauttaa perheen syötäväksi.

Palsamointi kehittyi aikojen saatossa erittäin kestäväksi tavaksi säilyttää ruumis. Kaikki mätänevät sisäelimet poistettiin paitsi sydän, koska siinä uskottiin elävän ruumiin sielun. Mitä rikkaampi ihminen, sen hienompi hautakammio ja palsamointi tehtiin. Köyhät ihmiset haudattiin yleensä hiekkaan, mutta myös se toimi niin hyvin, että monet hiekasta löydetyt haudat ovat olleet todella hyväkuntoisia.

Faraot ja pyramidit

Faraot olivat kuninkaita, joita pidettiin myös jumalina. Joukkoon mahtui myös muutama nainen, kuten Kleopatra, ennen kuin kristinusko sysäsi syrjään tämän vanhan tavan. Monet kuninkaiden haudoista oli ryöstetty, sillä ne sisälsivät paljon arvoesineitä ja kultaa. Tutankhamenin hauta oli ainoa, joka löydettiin koskemattomana ja se onkin toiminut erinomaisena tutkimuskohteena Egyptin historiaan tutustuessa.

Pyramidit olivat kuninkaiden hautoja. Ne olivat massiivisia rakennelmia, joista osa on säilynyt tähän päivään asti. Nykyään uskotaan, että hautoja rakensivat tavallinen kansa eivätkä orjat, niin kuin pitkään ajateltiin. Kuninkaita palvottiin ja arvostettiin todellisina jumalina. Heidän hautajaisiinsa osallistui paljon ihmisiä ja ne olivat erittäin arvokkaita tapahtumia. Haudanryöstäjät ovat onnistuneet tuhoamaan monia merkittäviä pyramideja, mutta niistä on silti jäänyt tarpeeksi todisteita tähän päivään asti.

It is main inner container footer text