img

Miten suomalainen tapakulttuuri näkyy nykyään

/
/
/
117 Views

Suomalaiseen kulttuuriin liittyy monia asioita, joita ei muissa maissa ole. Jotkin asiat taas voivat olla hieman harvinaisempia muualla, mutta Suomessa ne ovat erityisessä asemassa monen elämää. Yksi asia, joka on tärkeä suurelle osalle suomalaisia, on tietysti oikeudenmukaisuus ja sen mukana kulkeva tasa-arvo. Yhteiskunnassamme kaikki ovat tasa-arvoisia ja se näkyy myös perheiden elämässä. Täällä on tavallista, että molemmat vanhemmat ovat vastuussa kodista ja lapsista sekä naiset jatkavat työntekoa lapsen saannin jälkeenkin. Näiden lisäksi suomalaiseen tapakulttuuriin kuuluu muitakin asioita, joten katsotaan seuraavaksi tarkemmin, mitä ne ovat ja miten ne näkyvät suomalaisten elämässä tänä päivänä.

Mitkä asiat liittyvät suomalaiseen tapakulttuuriin

Mitkä asiat liittyvät suomalaiseen tapakulttuuriin

Oikeudenmukaisuus on siis yksi maan tapakulttuurin perusasioista, joten sen mukana tulevat muutkin, hieman samankaltaiset asiat. Luottamus on nimittäin toinen asia, joka on tärkeä yhteiskunnassamme. On tavallista, että toisiin ihmisiin luotetaan ja tämä tietysti ylettyy myös viranomaisiin. Koska jokaisella suomalaisella on oikeus ottaa kantaa yhteiskunnan tilaan ja äänestää, demokratia on asia, jota moni arvostaa erityisen paljon. Kuitenkin, vaikka yhteiskunnan toiminnan päättämiseen osallistutaan yhdessä, Suomessa yksilöllisyys on erittäin suuressa asemassa. Se on oikeastaan täällä paljon enemmän korostunut, kuin monessa muussa maassa tai niiden kulttuurissa. Myös lain näkökulmasta yksilönvapaus on tärkeää ja sitä korostetaan monessa kohdassa. Voimme siis sanoa, että individualismi on suomalaisessa kulttuurissa aivan omaa luokkaansa ja se varmasti vaikuttaa monen elämään. Yksi asia, johon se varmasti on vaikuttanut, on se, että arvostamme omaa tilaa paljon. Moni suomalainen kaipaa yksityisyyttä ja yleensä se johtaa siihen, ettei esimerkiksi asuntoloissa asuminen ole kovin suosittua. Niihinkin tietysti löytyy asukkaita, mutta monen tavoite on saada oma asunto ja tietysti omaa tilaa. Nuorten keskuudessa tämä näkyy niin, että heitä kannustetaan itsenäistymään jo varhain ja nuoret aikuiset haluavat muuttaa mahdollisimman pian omilleen.

Vaatimattomuus on suuressa osassa Suomen kulttuuria ja sitä kautta myös sosiaalisia tilanteita. Yleensä itsensä kehuminen on sellainen asia, jota moni ei tee ja sitä saatetaan vieroksua. Jos olet ryhmässä, kannattaa olla osana sitä ja kuunnella muita ilman, että olet itse koko ajan äänessä ja huomion kohteena. Vaatimattomaan käytökseen liittyvät myös ahkeruus ja työn tekeminen, joita ei myöskään korosteta itse. Muiden kunnioittaminen on siis tärkeä asia ja siitä pääsemmekin seuraavaan aiheeseen, eli rehellisyyteen. Suomessa ihmiset ovat yleensä hyvin täsmällisiä ja siitä halutaan pitää kiinni. Sovitut asiat ja lupaukset ovat monelle tärkeitä ja niistä pidetään kiinni. Joissakin muissa maissa esimerkiksi tapaamiselle saapuminen voi olla hyvin joustavaa, mutta Suomessa sovitusta kellonajasta pidetään viimeiseen asti kiinni.

Suomalainen työkulttuuri

Kaikki asiat, joita mainitsimme aiemmin liittyvät hyvin vahvasti myös työelämään. Suomessa on monia erilaisia sääntöjä ja lakeja, joita työntekijän ja työnantajan tulee molempien noudattaa, joten täsmällisyys ja rehellisyys korostuvat paljon. Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo tulevatkin kyseisten lakien mukana, joten työyhteisössä kaikki ovat vastuussa niiden toimivuudesta. Yleensä suomalaisissa työpaikoissa työntekijöitä ei valvota kovin tarkasti jokaisena hetkenä, joten oma-aloitteisuus on hyvin tärkeää. Jokaisen tulee olla tarkkana omista asioista ja työajoista, jotta päivät sujuvat ongelmitta. Suomessa kommunikointi eroaa myös monien muiden maiden tavoista paljon. Suora puhe saatetaan joissakin kulttuureissa nähdä töykeänä, mutta Suomessa se on tavallista ja ulottuu myös työelämään. Yleensä keskustelut liittyvät suoraan yhteen aiheeseen eikä kokouksissa käytetä ylimääräistä aikaa muuhun, kuin itse asiaan. Nämä asiat ovat tietysti monille suomalaisille tuttuja, mutta on silti hyvä tiedostaa, minkälaiset asiat kulttuuriimme kuuluvat.

It is main inner container footer text